آخرین اخبار : 

لینک طعمه (Link-Bait)

لینک طعمه (Link-Bait) در بهینه سازی سایت(سئو سایت)

میخواهیم در خصوص یک تکنیک هوشمند بنام  لینک طعمه(Link-Bait)  که بتواند به سئو وب سایت شما کمک کند، صحبت میکنیم. لینک طعمه چیست؟ لینک طمعه درواقع لینکی است که هر