آخرین اخبار : 

آنالیز سایت

آنالیز سایت چیست و شامل چه مراحلی می شود؟

آنالیز سایت چیست؟ آنالیز سایت از کارهای مورد نیاز قبل از بهینه سازی سایت می باشد. با آنالیز سایت نقاط قوت و ضعف همه صفحات سایت مشخص خواهد شد بطوریکه