آخرین اخبار : 

functions.php چیست

functions.php در وردپرس چیست و در کجاست؟

what-is-the-functions

  فایل فانکشن وردپرس کجاست؟ functions.php چیست؟ functions.php کجاست؟ این سه سوال از عمدترین ها از سوی کاربران در طول کار با وردپرس می باشد که بسیار پرسیده می شود.کاربران عزیز